Välkommen till Vindstat.nu´s nya inloggningssida

Som vindkraftägare och kontaktperson för ditt/dina verk kommer ingen förändring att ske förutom att du loggar in med Användare och Lösenord. Hemsidan inklusive rapportfunktioner uppdateras som vanligt en gång per dygn och finns som tidigare fullt tillgänglig.  Om du inte fått dina inloggningsuppgifter mailar du till nilserik.carlstedt@vindstat.com och meddelar vilket/vilka verk du representerar.

Vill du anmäla ditt/dina verk till Vindstat skickar du ett mail till nilserik.carlstedt@vindstat.com

Anledningen till begränsad åtkomst är att öka anslutningsgraden och samtidigt ge de anläggningsägare som frivilligt ansluter sig till statistiken en unik möjlighet till jämförande information. Vi tror detta gynnar hela branschen.

Energimyndigheten kommer även fortsättningsvis att stödja vindkraftstatistiken ekonomiskt genom att  finansiera sammanställningen och framtagningen av månads- och årsrapporter. Dessa kommer därför även att publiceras på www.vindstat.com under Rapporter. Där finns också andra tjänster som vi tror kan vara värdefulla för er som följer vindkraftbranschen.

Till inloggningen